Tony的自然人文旅記(1342)

[新北汐止].東山溪溯溪行

Tony的自然人文旅記
圖:汐平公路仁愛橋。橋下東山溪戲水池
汐平公路仁愛橋東山溪戲水池

清晨八點鐘,來到了汐平公路的仁愛橋。今天來溯溪。

仁愛橋下的東山溪,曾經是我熟悉的景點。

十幾年前,仁愛橋下的溪谷開闢成戶外溪水泳游池。夏日假日時,水池有滿滿的泳客,而上游溪谷隨處可見遊客戲水。

納莉颱風之後,山河變色,溪谷游泳池被土石流沖毀。仁愛橋從此走向寂寥。 十幾年之後,重訪此地,山河風貌已然恢復。

仁愛橋上下游的溪谷,經過整治,築有一階階的攔砂堤,堤與堤之間,形成小水池, 雖然規模不足讓成人游泳,但提供幼童套著游泳圈戲水則綽綽有餘。 在橋下戲水,無日曬之虞,也算是一處夏日戲水佳處。

圖:東山溪溯溪行,上游有攔砂石柱。
東山溪溯溪行,上游有攔砂石柱。

今天的行程,是想回味當年第一次的東山溪溯溪之路

當年,是指的是十六年前。回想起來,日子過得可真快啊。

仁愛橋橋頭旁,有溪岸有小路,走往東山溪上游。小路沿溪而行,走了一段之後, 雜草漸多,索性就離小路,入溪流,直接踏溪前行。

最近少雨,溪水不豐,穿著雨鞋,可以輕鬆踏溪上溯。清晨陽光不烈,溪水可掬,走來舒適。 溯行不遠,忽見上游溪谷出現一排石柱。溪水從石柱間緩緩流過。這是納莉颱風之後所建造的攔砂壩。 正確來說,應說是攔石壩,目的在阻擋巨石,避免颱風期間,東山溪的上游洪水將巨石滾落,撞毀仁愛橋。

今日溪水潺湲,可以輕鬆通過石柱之間的水道,走往上游。

圖:攔砂壩上游的溪谷,大小岩石錯落。
攔砂壩上游的溪谷,大小岩石錯落。

過攔砂壩後,溪谷的岩石漸漸變多,大小石塊錯落雜疊。

攔砂壩以下的溪谷,水多於石,溯溪多踩水;攔砂壩以上,則石多於水。溯溪多踏石。

上行不久,右側有聳起內凹的鬱鬱山丘,東山溪的支流從右側山來,東山瀑布隱於其間。 不過已沒有路徑通往瀑布了。東山瀑布只是支流小瀑而已,只有豪雨過後,才能明顯見到瀑布之影。 納莉颱風過後,景點設施早已滅跡。汐平公路沿途還有醒目的「東山瀑布」風景標誌,其實可以拆了。

再往上游走,溪谷岩石愈多且愈大,附近地名「石硿仔」,即因這條溪流多石而得名。東山溪,又稱「石硿仔溪」。

圖:攔砂壩阻絕溯溪之路。
攔砂壩阻絕溯溪之路。

上行不遠,前方溪谷又出現一座攔砂壩,,宛如一座深院圍牆,阻擋了我的去路。

觀察地形,溪谷右側有岩石可借踩,又有一支鋼筋鐵條插入攔砂壩的排水孔, 應該可以踏踩鐵條攀爬上去。

雖然攀爬應不困難,不過回程攀降而下,卻有潛在風險。 萬一重心不穩,腳沒踩好,那下面的鐵條及岩石就可能變成凶器了。

猶豫考慮了一會兒,就決定放棄。知止不辱,長保安康。 回想當年,我從東山溪溯溪而下時, 路況不明,硬賭運氣,差點受困於溪谷過夜。

當年初入山林,初生之犢,憨膽十足。如今心境已然不同。隨遇而安,不必強玩。 此地溪谷有水池可以清涼消暑,又溪流魚群悠游,可以觀魚怡情,又能往來上下游來踏石溯溪。 於願足矣。

一個人的旅行,不知不覺就在此度過一個小時。獨行山林時,有時會遇見登山團體或遊客, 相逢寒喧,閒聊幾句,總是有人好奇問起,一個人登山不會覺得無聊寂寞嗎?

人之性情,喜好各異。獨行,人或以為苦,而我以為樂。


旅遊日期:2018.08.10 (寫於2018.08.13)  


【路程時間參考】
仁愛橋→20分鐘→攔砂壩

【延伸閱讀】
.第0056篇 -2002.08.31 東山瀑布.東山溪(河)溯溪行
.第0057篇 -2002.09.14 虎山溪自然步道.汐止東山溪戲水行
.第0234篇 -2005.03.09 作埤內古道


【旅行照片】

汐平公路仁愛橋(里程4K處)。

溪岸小路走往東山溪上游。

溯溪上行,上游有一排攔砂石柱。

東山溪,又稱石硿子溪。

東山瀑布隱身於東山溪支流。瀑布依舊在,景點已經消失。

東山溪溪谷大小岩石錯落。上游有一座攔砂壩。

攔砂壩。有鐵條可踏踩攀爬上去。不過我決定放棄。

攔砂壩下游的東山溪溪谷,風景優美。

觀魚悠游。

返抵仁愛橋。橋下攔砂堤之間,形成兒童戲水池。

[旅行地圖]

[交通地圖](可用箭頭上下左右移動及放大縮小)